Mette Frederiksen på gaden

Jeg er socialdemokrat, fordi jeg brænder for retfærdighed

Jeg er barn af 80’erne. Min mor var dagplejemor. Og vi sad tit i køkkenet. Vi havde sådan et rundt køkkenbord. Der var kaffe på kanden og ostemadder, halvdelen med kommen og halvdelen uden. Jeg lyttede med, når folk kom på besøg. Når min fars kolleger ikke kunne følge med og røg ud af arbejdsmarkedet. Huslejer, der var svære at betale. Jeg husker ikke alle samtalerne. Men jeg husker følelsen: Når man som barn kunne se voksne mennesker være kede af det. Sådan var fattig-firserne for mange.

Danmark rejste sig. Der kom gang i 90'erne. Den socialdemokratiske regering fik bugt med arbejdsløsheden. Og mange af os, der kommer fra familier, hvor der ikke var meget uddannelse – vi fik muligheden. Fællesskabet viste sin styrke. De sociale problemer, der var dengang, er ikke forsvundet alle sammen. Men velstanden er større. Og mulighederne flere.

I dag er jeg mor til Magne på 12 år og Ida Feline på 15 år. Og så er jeg lige flyttet sammen med min kæreste Bo. Min politiske drivkraft, det er stadig den samme: At gøre op med uretfærdigheder. At skabe et samfund, hvor alle børn får muligheden for selv at forme deres liv og realisere deres drømme.

At være politiker er et privilegium. Det giver én muligheden for at være med til at dreje på samfundets store og små hjul.

Man overvejer sine synspunkter. Eller lander et kompromis mellem forskellige interesser. Det skaber resultater, som er mere holdbare.

Jeg vil gerne være en statsminister, der ikke er på tålt ophold. Som kan samarbejde bredt. Med alle partier i Folketinget. Og som altid har blik for, at vi med hver eneste beslutning skaber et stadigt mere retfærdigt samfund.

Min hjertesag.
Vores børn.

Det bekymrer mig, når flere børn og unge er psykisk sårbare. Når de bukker under for stress og præstation. Kravene er blevet flere. Topkarakterer, sociale medier. Det er som om, de bare skal løbe hurtigere og hurtigere. Det er hårdt. For hårdt.

Politik kan ikke løse det alene. Og vi har desværre ikke alle svarene. Men jeg er opsat på at skabe en bedre hverdag for vores børn og unge. Der må ikke være et eneste barn, der står alene med sine problemer.Socialdemokratiets mærkesager

Vi går til valg på at sætte velfærden først, styrke den sociale retfærdighed, fortsætte den stramme udlændingepolitik og hæve ambitionerne for den grønne omstilling.

Velfærden først

Socialdemokratiet vil bruge opsvinget på en måde, så vi styrker vores fælles velfærd. Det må ikke være pengepungen, forsikringen eller vores postnummer, der bestemmer, om vi kan blive behandlet den dag, vi bliver syge. Alle danskere skal have fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. Vi skylder de ældre en værdig alderdom. Og vores børn skal have den bedst mulige start på livet.

Det ærgrer mig, når den offentlige sektor omtales som en økonomisk byrde. De offentligt ansatte yder hver dag en kæmpe indsats. Men det er som om, at tiden og pengene forsvinder i for meget papirarbejde og kontrol. Samtidig er vilkårene blevet sværere. Vi har sparet meget. Omstruktureret igen og igen.

Hvis Socialdemokratiet får danskernes opbakning, vil vi lede den offentlige sektor på en ny måde. Færre mål. Mindre kontrol. Kort sagt: mere frihed. Mere tid til mennesker og mindre tid foran skærmen.

Læs vores udspil her:

           
Nærheden tilbage
           
Fingrene væk
           
Tid til omsorg

En retfærdig og realistisk udlændingepolitik

Socialdemokratiet har en samlet plan for Danmarks udlændingepolitik. Den består af tre hovedelementer:

  • Antallet har en betydning for, hvor mange vi kan integrere. Derfor skal Danmark bedre kunne styre, hvor mange der kommer hertil.
  • Vi skal hjælpe flere. Det gør vi bedst i nærområderne. Derfor vil vi fordoble Danmarks hjælp til nærområderne.
  • Og så er det på tide, at alle nye danskere bliver en reel og integreret del af Danmark. Med samme rettigheder og pligter som andre.

Vores plan er både retfærdig og realistisk. Det er en udlændingepolitik, der samler Danmark.

Læs vores udspil her:

Alle børn skal have de samme muligheder

Vi ved, at mennesker desværre ikke møder livet med de samme gode forudsætninger. Dén grundlæggende ulighed er fortsat den værste i Danmark. Og det er et stort problem for vores ellers stærke samfundsmodel, at vi endnu ikke evner at skabe reelt samme muligheder for alle.

Socialdemokratiet vil give danskerne et løfte: Når vi er færdige med at sidde i regering, skal dem, der har det dårligst, have fået det bedre.

Læs vores udspil her:

           
Altid på børnenes side

Danmark skal være en grøn stormagt igen

Vi skylder både vores børn og de kommende generationer at passe bedre på vores klode. Selvom Danmark er et lille land, kan vi sagtens gøre en stor forskel for verden. Vi skal turde gå forrest med store visioner. Vise vejen for en fremtid, hvor den måde, vi lever på, ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid med ren luft og færre skadelige kemikalier. Hvor færre dyr og planter ikke trues med udryddelse. Det er derfor, vi siger: Danmark skal være en grøn stormagt igen.

Læs vores udspil her:

Danmark er for lille til store forskelle

Der er blevet centraliseret alt for meget i Danmark. Der er lukket uddannelsestilbud, sygehuse og politistationer. Vi vil skabe en ny udvikling, hvor vi kan leve og bo i alle dele af vores land. Og så vil vi have nærheden tilbage. Fordi vi synes, at Danmark er for lille et land til, at forskellene bliver for store. Fordi vi synes, at Danmark er for rigt et land til blindt at acceptere, at det ikke kan betale sig også at sikre velfærd og muligheder uden for byerne. Og fordi vi tror på, at vi sammen kan tage skeen i den anden hånd og forme fremtiden selv. Vi ønsker stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.

Socialdemokratiet vil give danskerne et løfte: Når vi er færdige med at sidde i regering, skal dem, der har det dårligst, have fået det bedre.

Læs vores udspil her:

           
En ny ret til tidlig folkepension

De mest nedslidte fortjener også en værdig pension

Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser. Derfor har vi foreslået en ny ret til tidlig folkepension. Det skal gavne de mest nedslidte. Og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Fordi uanset hvorfor og hvordan man bliver nedslidt – så fortjener man lige så gode år på pension som alle andre. Vi vil en ny retning for Danmark. Hvor vi styrker vores fælles velfærd.

Læs vores udspil her:

           
Vi vil have nærheden tilbage

Socialdemokratiets mærkesager

Vi går til valg på at sætte velfærden først, styrke den sociale retfærdighed, fortsætte den stramme udlændingepolitik og hæve ambitionerne for den grønne omstilling.

Velfærden først

Socialdemokratiet vil bruge opsvinget på en måde, så vi styrker vores fælles velfærd. Det må ikke være pengepungen, forsikringen eller vores postnummer, der bestemmer, om vi kan blive behandlet den dag, vi bliver syge. Alle danskere skal have fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. Vi skylder de ældre en værdig alderdom. Og vores børn skal have den bedst mulige start på livet.

Det ærgrer mig, når den offentlige sektor omtales som en økonomisk byrde. De offentligt ansatte yder hver dag en kæmpe indsats. Men det er som om, at tiden og pengene forsvinder i for meget papirarbejde og kontrol. Samtidig er vilkårene blevet sværere. Vi har sparet meget. Omstruktureret igen og igen.

Hvis Socialdemokratiet får danskernes opbakning, vil vi lede den offentlige sektor på en ny måde. Færre mål. Mindre kontrol. Kort sagt: mere frihed. Mere tid til mennesker og mindre tid foran skærmen.

Læs vores udspil her:

Alle børn skal have de samme muligheder

Vi ved, at mennesker desværre ikke møder livet med de samme gode forudsætninger. Dén grundlæggende ulighed er fortsat den værste i Danmark. Og det er et stort problem for vores ellers stærke samfundsmodel, at vi endnu ikke evner at skabe reelt samme muligheder for alle.

Socialdemokratiet vil give danskerne et løfte: Når vi er færdige med at sidde i regering, skal dem, der har det dårligst, have fået det bedre.

Læs vores udspil her:

Danmark er for lille til store forskelle

Der er blevet centraliseret alt for meget i Danmark. Der er lukket uddannelsestilbud, sygehuse og politistationer. Vi vil skabe en ny udvikling, hvor vi kan leve og bo i alle dele af vores land. Og så vil vi have nærheden tilbage. Fordi vi synes, at Danmark er for lille et land til, at forskellene bliver for store. Fordi vi synes, at Danmark er for rigt et land til blindt at acceptere, at det ikke kan betale sig også at sikre velfærd og muligheder uden for byerne. Og fordi vi tror på, at vi sammen kan tage skeen i den anden hånd og forme fremtiden selv. Vi ønsker stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.

Socialdemokratiet vil give danskerne et løfte: Når vi er færdige med at sidde i regering, skal dem, der har det dårligst, have fået det bedre.

Læs vores udspil her:

En retfærdig og realistisk udlændingepolitik

Socialdemokratiet har en samlet plan for Danmarks udlændingepolitik. Den består af tre hovedelementer:

  • Antallet har en betydning for, hvor mange vi kan integrere. Derfor skal Danmark bedre kunne styre, hvor mange der kommer hertil.
  • Vi skal hjælpe flere. Det gør vi bedst i nærområderne. Derfor vil vi fordoble Danmarks hjælp til nærområderne.
  • Og så er det på tide, at alle nye danskere bliver en reel og integreret del af Danmark. Med samme rettigheder og pligter som andre.

Vores plan er både retfærdig og realistisk. Det er en udlændingepolitik, der samler Danmark.

Læs vores udspil her:

Danmark skal være en grøn stormagt igen

Vi skylder både vores børn og de kommende generationer at passe bedre på vores klode. Selvom Danmark er et lille land, kan vi sagtens gøre en stor forskel for verden. Vi skal turde gå forrest med store visioner. Vise vejen for en fremtid, hvor den måde, vi lever på, ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid med ren luft og færre skadelige kemikalier. Hvor færre dyr og planter ikke trues med udryddelse. Det er derfor, vi siger: Danmark skal være en grøn stormagt igen.

Læs vores udspil her:

De mest nedslidte fortjener også en værdig pension

Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser. Derfor har vi foreslået en ny ret til tidlig folkepension. Det skal gavne de mest nedslidte. Og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Fordi uanset hvorfor og hvordan man bliver nedslidt – så fortjener man lige så gode år på pension som alle andre. Vi vil en ny retning for Danmark. Hvor vi styrker vores fælles velfærd.

Læs vores udspil her:

Vi vil samarbejde bredt

Under Anders Foghs regeringstid så vi, hvordan politik blev til blokpolitik. Et lille flertal regerede hen over hovedet på et stort mindretal. Det splittede Danmark.

Heldigvis har de seneste år gjort det klart, at blokpolitikken er i opløsning. Der findes ikke længere en fælles blå økonomisk politik. Og der findes ikke en fælles rød udlændingepolitik. Vi må finde nye samarbejdsformer.

Derfor går vi til valg på at danne en socialdemokratisk et-partiregering. Det gør vi, fordi vi vil to ting. På samme tid.

1

For det første vil vi fortsætte den stramme udlændingepolitik. Sammen med et bredt flertal i Folketinget. Et mindretal skal ikke tvinge et flertal til at føre en anden politik.

2

For det andet vil vi have en ny retning for Danmark. Hvor vi sætter velfærden først. Styrker den sociale retfærdighed. Og markant hæver ambitionerne for den grønne omstilling. Men det kræver et nyt flertal i Folketinget. Et flertal, der vil styrke vores samfundsmodel. Det vil vi. Og det vil partierne til venstre for os.

Mette Frederiksen og Poul Nyrup